جلسه معارفه و تعیین سطح

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

تک جلسه جهت معارفه و آشنایی با زبان آموزان ورودی جدید تعیین سطح مهارت های Listening Speaking Reading شامل میباشد

299
25,000 تومان

Private General

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

آموزش تخصصی زبان در سطح مقدماتی به صورت کاملا خصوصی 20 ساعت آموزش توسط  اساتید آموزش دیده زیر نظر دکتر…

13
550,000 تومان

Private VIP Kids Superb

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

آموزش تخصصی زبان در سطح مقدماتی تنها برای زبان آموزان زیر 13 سال 20 ساعت آموزش توسط دکتر سینا بابانژاد…

33
1,500,000 تومان

Private VIP Adults Superb

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

آموزش تخصصی زبان  به صورت VIP خصوصی کلاس های تک نفره 20 ساعت آموزش توسط دکتر سینا بابانژاد با متود…

21
1,500,000 تومان

Elementary 1

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

آموزش تخصصی زبان در سطح مقدماتی متوسطه 15 ساعت آموزش توسط دکتر سینا بابانژاد با متود آموزشی متمرکز برروی فیلم…

55
375,000 تومان

Basic 1

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

آموزش تخصصی زبان در سطح مقدماتی 15 ساعت آموزش توسط دکتر سینا بابانژاد با متود آموزشی متمرکز برروی فیلم و…

25
350,000 تومان